Karta pobytu

Karta pobytu Nowogard

W zeszłym czasie karta pobytu czasowego czyli tak zwane prawo na pobyt czasowy jest drinkiem spośród niezwykle ciekawych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest wyjątkowo dużo, jednakże najczęstszym powodem jest podjęcie pracy, co czyni większość składanych […]

Czytaj więcej